Welkom op Radiotorens

In deze Radiotoren te Lelystad bevind zich de opstelling PI2FLD die wordt onderhouden door PE1NSL (Chris)

In andere torens is dit niet anders en wij zijn dan ook blij dat deze mogelijkheid ons geboden wordt.

Op dit moment is de apparatuur voor onderhoud tijdelijk verplaatst.

Wij hopen deze spoedig weer terug te kunnen plaatsen.

Helaas is het begrip spoedig inmiddels achterhaalt. Dit betekend echter niet dat we het zomaar zullen opgeven.

Er is een meningsverschil ontstaan tussen een jurist van Broadcast Partners en ons.

Broadcast Partners (voorheen Nozema) is overgenomen door Cellnex en de jurist treedt ook op voor Cellnex. Ik weet nog heel goed dat dergelijke samenvoegingen in het verleden toen PTT KPN werd niet werd getolereerd door de OPTA.

Toen in het verleden de torens werden verkocht aan een Franse partij gaf Nozema of Broadcast Partners te kennen dat er opnieuw een monopolie positie ontstond. Nu de belangen tegengesteld zijn steunen zij deze monopolie positie juist wel. Ik moet mij inhouden om erger te voorkomen maar ik durf u wel te zeggen dat het aardig stinkt.

Maar het stinkt nog veel meer. En stank kun je alleen maar bestrijden door de beerput volledig open te trekken.

In onze situatie hebben we te maken met twee overnames door Cellnex telecom waarbij het vrijwel direct volledig fout gaat. Dit is dus een foutscore van 100%.

In Almere werden tijdens de overname door Cellnex onze antennes zonder enig overleg uit de mast gezaagd. Achteraf werd er gezegd dat ze dachten dat de antennes niet meer in gebruik waren. Iets dat regelmatig voorkomt bij Cellnex telecom. Het begrip databases daar heb ik ze wel eens over horen praten maar volgens mij begrijpen zij niet goed wat daarmee bedoelt wordt of ze doen gewoon alsof zij het niet begrijpen. Onze zenders die op dat moment nog aanstonden zijn hierdoor ernstig beschadigd.

Was het niet zo dat de toren in Smilde ingestort is door een slechte verbinding in een antennekabel? Bij ons werd de kabel ook gewoon met een slijptol doorgeslepen terwijl de zenders in bedrijf waren.

We hebben er toen voor gekozen om de zenders te verplaatsen naar de toren in Lelystad en samen te voegen met de reeds aanwezige zender. In feite hadden we de eigenaar aansprakelijk moeten stellen maar omdat we er al tientallen jaren vrijwel kosteloos gebruik van mochten maken hebben we dit niet gedaan. Het begrip jaren kosteloos moet u echter niet zien als een gift van Cellnex telecom maar van voormalig PTT, KPN, NOVEX, Nozema en Alticom in de tijd dat laatstgenoemde Nozema en Alticom nog zelfstandig opereerden.

Later werd ook de toren in Lelystad door Cellnex overgenomen en onze contactpersoon die overigens alles in 2014 keurig heeft geregeld ging met pensioen. We kregen een nieuwe overeenkomst waarmee we meer rechten en zekerheid kregen en we er dus niet zomaar uitgezet konden worden. Althans, dit is zoals het ons in 2014 werd verteld.

We kregen in 2020 een nieuw contactpersoon toegewezen waarmee afspraken werden gemaakt. In 2022, kort na de overname zijn verschillende oud, maar ook recente medewerkers vertrokken. Naar ik heb horen zeggen was de sfeer niet meer zo fijn en ik zag zelfs opmerkingen op internet.

Onze contactpersoon is in september 2022 vertrokken. De medewerker die een technische beslissing moest nemen op ons changeverzoek is in oktober 2022 vertrokken. Op ons changeverzoek hebben we dus nooit een antwoordt gekregen en die zal er dus ook nooit meer komen.

Een goede maand later, in november 2022 heeft Cellnex gepoogd om onze overeenkomst te beëindigen. De brief is ons echter voor het eerst in januari 2024 per mail aangeboden. Wij wisten dus van niets maar hadden wel heel veel problemen om toegang tot onze installatie te krijgen.

Het zal u niet verbazen dat hier een meningsverschil over is ontstaan. Mede op advies van de jurist in dienst van Broadcast Partners en optredend namens Alticom/ Cellnex telecom is de website mediatorens.nl en radiotorens.nl in het leven geroepen om hier ons verhaal te doen. De naam die wij hiervoor gebruikte werd niet zo op prijs gesteld en ondanks dat wij het volste recht hadden hebben wij ons direct aangepast door het domein (de domeinen) cellnex-telecom.nl en cellnex-telecom.eu in de verkoop te gooien om met de opbrengst voorlopig de nieuw aangeboden huur te kunnen betalen, mocht het onverhoopt toch niet lukken om de overeenkomst te behouden.

Het gebruik van internet en websites zou normaliter op de tweede plaats komen om collega’s radiozendamateurs van deze problematiek op de hoogte te brengen. Nu Alticom/ Cellnex ons de eerste mogelijkheid om de radiozenders te bereiken (onterecht) heeft afgenomen is onze prioriteit noodgedwongen verlegd naar dit medium.

Tegen de opzegging uit november 2022 loopt sinds de bekendmaking in januari 2024 nog steeds een bezwaar. Omdat de jurist, kennelijk tot de conclusie is gekomen dat deze casus niet kan slagen heeft hij er maar gewoon een nieuwe opzegging aan vast geknoopt in februari 2024.

De jurist is van mening dat het contract/ de overeenkomst eind februari 2024 zou zijn beëindigd. Wij zijn echter van mening dat het contract/ de overeenkomst nog steeds bestaat. Dientengevolge weigert Alticom/ Cellnex ons de toegang in feite al vanaf november 2022.

Op of omstreeks 5 mei 2024 hebben wij Alticom/ Cellnex telecom na vier in gebreke stellingen aansprakelijk gesteld voor de schade en vragen wij een schadevergoeding van € 150 per dag. Dit bedrag loopt inmiddels aardig op. De jurist betwist dit recht op schadevergoeding, echter laten wij die beslissing liever aan de edelachtbare rechter in plaats van een jurist die meer gericht is op het strelen van zijn eigen ego in plaats van het op een goede en eerlijke wijze vertegenwoordigen van zijn opdrachtgever Alticom/ Cellnex telecom.

De jurist heeft ons gesommeerd om onze installatie volledig van de toren te verwijderen en dat als wij dat niet zouden doen dan zouden zij dat zelf wel even doen of iemand anders daar opdracht voor geven om dit te doen en de kosten hiervan op ons te verhalen. het zal u niet verbazen dat ik over deze bedreiging heb gezegd dat zij dit niet mogen en dat als zij dat wel zouden doen dat zij dan een heel groot probleem over zichzelf afroepen. Hieraan toevoegend dat wij weigeren om te vertrekken en dat zij hiervoor een gerechtelijke ontruimingsprocedure moeten opstarten. Hier aan toevoegend dat een ontruimingsprocedure slechts kan slagen als de overeenkomst/ het contract volgens de regels zoals in de overeenkomst/ het contract is omschreven zou zijn beëindigd.

In deze casus is hiervan geen sprake!!

We hebben deze casus inmiddels uit handen gegeven aan een advocaat omdat de jurist (en daarmee Alticom/ Cellnex telecom) ons niet serieus neemt.

Wist u trouwens dat de zolderruimte tot twee keer toe een PD (Plaats Delict) is geweest en nu nog steeds een PD is. Zou dit misschien de reden zijn dat zij het bewijsmateriaal zo snel weg willen hebben?

Voor het eerste delict (het plegen van een misdrijf met onze installatie) daarvan hadden wij een afspraak staan op politiebureau De Doelen te Lelystad, maar die aangifte hebben we ingetrokken toen ik op 18 maart 2024 onder begeleiding het misdrijf mocht beëindigen. Op diezelfde 18e maart 2024 werd mijn vermoeden van sabotage gedurende ruim een jaar bevestigd.

Aangezien de dader op het kerkhof ligt zal ik mij moeten beperken tot een aangifte tegen een onbekende dader. Hierdoor zal een aangifte niet veel meer worden dan een melding. Wel is het zeker dat de dader toegang heeft tot de toren.
Hiermee ben ik zelf volledig uitgesloten van het verdacht zijn. Ik kon of kan immers de toren niet meer betreden.

Ik ben niet iemand die direct met een vinger zal wijzen.
Mijn verhaal/ omschrijving van de volledig vaststaande feiten die hier zo meteen zullen worden gepubliceerd, daarvan weet ik zeker dat u als radiozendamateurs de daders blindelings zou kunnen aanwijzen.

Maar nogmaals, dit is niet aan mij.

Wat wel als een paal boven water staat is dat zelfs de best beveiligde plek niet waterdicht is. De vraag is dan ook; “wie is er verantwoordelijk voor de bescherming van klanten in de mediatorens?”

Ik ben een enorme flapuit (prater) en heb mijn bevindingen voorgelegd aan een aantal radiozendamateurs. Laat ik zeggen dat het er tien zijn, dan zit ik er zeker niet ver naast. Van deze tien zijn er tien die met exact hetzelfde vermoeden naar voren komen. Een gelijkwaardige groep die geen zendamateur zijn komen ook met hetzelfde vermoeden naar voren. De bewijsvoering is echter zeer dun omdat toegang tot de Plaats Delict zowel mij als de politie is onthouden.

Opmerkend dat ik altijd in dit soort zaken open en eerlijk ben. Ik heb dan ook aangegeven zelf niet meer in overleg met de jurist te gaan en geadviseerd om een ander op deze zaak te zetten.

Het spijt mij enorm dat ik mij op deze wijze tot mijn collega zendamateurs moet wenden om te verantwoorden waarom de repeaters PI2FLD en PI3FLD niet actief zijn.

Zo waarlijk helpe ik mijzelf!

Wordt vervolgd.